Contact
E info@verhuurdersbelangen.nl
P Postbus 333
  2740 AH Waddinxveen
T 085-732 55 26
F 085-732 55 21

Nieuws

VBO Makelaar voornamelijk positief over maatregelen woningmarkt

3 oktober 2014


Brancheorganisatie VBO Makelaar vindt het positief dat de woningmarkt zich nog steeds in het vizier van dit kabinet bevindt. Hoewel de woningmarkt zich hersteld, kunnen de meeste van de voorgestelde maatregelen in de ontwerpbegroting van minister Blok van Wonen en Rijksdienst dit herstel bespoedigen. VBO Makelaar zal de komende periode wel haar zorg blijven uitspreken over het beleid om de leencapaciteit voor de aanschaf van een nieuwe woning tot 2018 geleidelijk verder terug te brengen naar 100% van de woningwaarde.

De woningmarkt is vooral gebaat bij de maatregel om de periode waarin de rente over de restschuld mag worden afgetrokken, te verlengen van 10 naar 15 jaar. De rente over de resterende restschuld mag maximaal 15 jaar worden afgetrokken in Box 1. De regeling geldt voor restschulden die ontstaan tot 1 januari 2018. Ook de termijn voor de aftrekbaarheid van de rente van dubbele hypotheeklasten wordt verlengd van twee naar drie jaar. Beide maatregelen zijn van belang om de doorstroming op de woningmarkt op gang te brengen.

VBO Makelaar heeft al eerder haar blijdschap uitgesproken over verlenging van het verlaagde BTW-tarief voor verbouw, onderhoud en renovatie. Dit is een belangrijk instrument om achterstallig onderhoud en verloedering effectief aan te pakken. Helaas is de verruimde schenkingsregeling van 100.000 euro voor aankoop, verbouwing of aflossen van de hypotheek niet verlengd. Overigens kunnen ouders nog steeds eenmalig een bedrag van 50.000 euro belastingvrij schenken aan hun kind. Besteding van dit bedrag staat vrij en kan dus ook voor een woning worden aangewend.

Dat gemeenten meer mogelijkheden krijgen om malafide huisjesmelkers aan te pakken, vindt VBO Makelaar een goede zaak. Hiermee kan er strenger worden opgetreden tegen uitbuiting van goedwillende huurders en wordt illegaal gebruik van de huurwoning tegengegaan. VBO Makelaar heeft juist om dit soort malafide praktijken tegen te gaan, gebruik van de VBO Huurcheck door haar leden verplicht gesteld. Met deze check kan meer zekerheid worden gegeven over de identiteit van de (ver)huurder, de kredietwaardigheid en het proces van de huurtransactie.

www.vbomakelaar.nl