Contact
E info@verhuurdersbelangen.nl
P Postbus 333
  2740 AH Waddinxveen
T 085-732 55 26
F 085-732 55 21

Nieuws

Short stay verhuur Amsterdam

3 oktober 2014

Amsterdam blijft ruimte geven aan bewoners die incidenteel voor korte tijd hun eigen huis verhuren aan bezoekers van de hoofdstad, mits dat veilig, rustig en eerlijk gebeurt. Tegelijkertijd maakt Amsterdam pas op de plaats met short stay, waarbij appartementen aan de reguliere woningvoorraad worden onttrokken voor verhuur tussen een week en zes maanden. Daarnaast blijft de mogelijkheid bestaan om een Bed & Breakfast te beginnen. Op deze manier wil het college van B&W het evenwicht bewaken tussen wonen en verblijven in de stad.

Op dit moment zijn er in Amsterdam 800 woningen voor short stay. Daarmee wordt voorzien in de vraag zoals die in 2009 werd ingeschat. Daalt het aanbod, dan is het mogelijk om nieuwe short stay appartementen toe te voegen in die delen van de stad waar de behoefte groot is en waar de woningmarkt het toelaat. In 2017 wordt het short stay beleid opnieuw tegen het licht gehouden. Short stay ontstond een aantal jaren geleden als bedrijfsmatige activiteit: internationale zakelijke gasten wilden langere perioden in huiselijke sfeer in de stad verblijven. Wethouder Freek Ossel: 'Aan die behoefte is inmiddels voldaan. Aan de andere kant blijft ook de Amsterdamse markt voor reguliere woningen fors onder druk staan. Ook daarvoor moeten we de woningvoorraad op peil houden.'

 


Particuliere vakantieverhuur
Anders dan de bedrijfsmatige short stay, is particuliere vakantieverhuur de incidentele verhuur door de hoofdbewoner van de eigen woning aan maximaal vier personen. Wethouder Ossel ziet deze vorm van verhuur als een aanvullende verblijfsvorm die past in het gastvrije Amsterdam. Ook de particuliere verhuurder is verplicht toeristenbelasting te betalen. Wordt de woning in totaal meer dan twee maanden per jaar verhuurd, dan is dat voor de handhavers een indicatie dat er mogelijk sprake is van bedrijfsmatige exploitatie, zoals bij een Bed & Breakfast. De gemeente treedt in alle gevallen streng op tegen overlast en onveilige situaties.

 


Meer duidelijkheid voor verhuurders
Amsterdam constateert dat de (internationale) bemiddelaars inmiddels een sector van betekenis vormen. Ossel: 'Daarom willen wij dat ook zij nu verantwoordelijkheid nemen voor heldere voorlichting aan verhuurders en gasten over onze voorwaarden. Bijvoorbeeld door aan het eind van het jaar hun verhuurders een aanmeldingsformulier voor de toeristenbelasting te sturen, en een indicatie van het verschuldigde bedrag.' Op 29 januari wordt het beleid voor particuliere vakantieverhuur en short stay in de Raadscommissie BWK besproken.

Bron: http://www.amsterdam.nl/gemeente/college/individuele-paginas/freek_ossel/redactionele/ruimte-particuliere/