Contact
E info@verhuurdersbelangen.nl
P Postbus 333
  2740 AH Waddinxveen
T 085-732 55 26
F 085-732 55 21

Nieuws

Wat staat er in het woon Woonakkoor

3 oktober 2014

Het woonakkoord is vannacht door de Eerste Kamer aangenomen. Het debat concentreerde zich op de verhuurdersheffing. Die maatregel moet 1,7 miljard euro aan besparingen opleveren.

 


 • De btw op renovatie gaat van 21 procent naar 6 procent. Deze maatregel geldt voor een jaar en ging in op 1 maart.
 • De huren stijgen, boven de inflatie, geen 6,5 procent, maar maximaal 4 procent. De precieze percentages hangen af van het inkomen.
 • Er komt een verhuurdersheffing voor woningcorporaties van zo'n 1,7 miljard. De heffing wordt verlaagd als bij een evaluatie in 2016 blijkt dat de heffing te veel schadelijke effecten heeft.
 • Er komt een investeringsfonds voor de bouwsector.
 • Mensen kunnen een tweede hypotheeklening afsluiten tot de helft van de waarde van de woning en een looptijd van 35 jaar. Die tweede lening kan niet van de belasting worden afgetrokken.
 • Er wordt 185 miljoen euro in een fonds voor energiebesparing gestopt.
 • Er komt 50 miljoen euro vrij voor een speciaal fonds voor startersleningen.
 • Huurders die er in inkomen op achteruit gaan, krijgen onder bepaalde omstandigheden huurverlaging.
 • De huurhoogte wordt niet gekoppeld aan de WOZ-waarde. Punten gaan de huur bepalen.
 • Het wordt aantrekkelijker gemaakt om lege kantoorpanden om te bouwen tot woonruimte.
 • Institutionele beleggers krijgen meer ruimte om woningen van corporaties te kopen.

PUBLICATIE RIJKSOVERHEID:
Het woonakkoord omvat een fors aantal maatregelen die de bouw en daarmee de werkgelegenheid stimuleren, energiebesparing bevorderen, starters helpen en scheefwonen tegengaan. Ook verzacht het de effecten van belangrijke hervormingen uit het regeerakkoord voor de woningmarkt.
De belangrijkste maatregelen zijn:
 


Huren en kopen

 

 • Een jaarlijkse verhoging van de huur met maximaal 4% boven inflatie (in plaats van 6,5% in het regeerakkoord) voor de mensen met een inkomen boven de € 43.000 per jaar. Voor de mensen met een inkomen tussen de € 33.614 en € 43.000 wordt het 2% boven inflatie (in plaats van 2,5% in het regeerakkoord). Voor de inkomens tot € 33.614 gaat de huur met 1,5% boven inflatie omhoog.
 • De verhuurderheffing die de woningcorporaties zullen moeten afdragen zal langzamer oplopen. Hij bedraagt in 2013 € 50 miljoen en loopt op tot € 1.7 miljard in 2017. De heffing kan volgens het kabinet in de komende jaren grotendeels worden betaald uit de opbrengst van de huurverhoging. Corporaties kunnen ook zelf een bijdrage leveren door verkoop van woningen en efficiënter werken.
 • Het volledig en annuïtair aflossen van hypotheken binnen 30 jaar blijft de norm. Wel komt er de mogelijkheid om naast de hypotheek een 2e lening af te sluiten tot 50% van de waarde van de woning en een looptijd van maximaal 35 jaar. Deze 2e lening kan niet worden afgetrokken van de belasting. Dit betekent dat in de 1e jaren de maandlasten lager uitvallen. Wanneer u voor hiervoor kiest, zijn de kosten over de gehele periode wel hoger.
 • De bijdrage van het Rijk aan startersleningen wordt in 2013 verhoogd van € 20 miljoen naar € 50 miljoen. Daarmee kunnen circa 11.000 startersleningen worden verstrekt.
 • Bouwen
 • Het Rijk gaat de investeringscapaciteit in de bouw stimuleren door:
 • Een BTW-verlaging van 21% naar 6% voor bouwwerkzaamheden in de bestaande bouw. Dit geldt per maart 2013 en voor de periode van 1 jaar.
 • Een investeringsfonds van € 150 miljoen voor energiebesparende maatregelen. Dit geldt voor verhuurders en woningbezitters. Het fonds wordt aangevuld met middelen uit de markt, zodat het zal verviervoudigen tot € 600 miljoen.
 • Overige maatregelen
 • Mensen die te maken krijgen met een inkomensdaling, terwijl zij eerder een inkomensafhankelijke huurverhoging hebben gekregen, krijgen recht op huurverlaging. Dit tot het niveau dat zij aan huur zouden hebben moeten betalen als zij geen inkomensafhankelijke huurverhoging zouden hebben gekregen; met een maximum van 2 jaar terugwerkende kracht. En tot het niveau van de huurtoeslaggrens als de huurprijs daarboven was gestegen.
 • De privacy van de huurders zal worden gerespecteerd doordat de huurder geen inkomensgegevens aan de verhuurder hoeft te verstrekken, maar de verhuurders van de Belastingdienst te horen krijgen in welke inkomenscategorie de huurder valt.
 • Om de laagste inkomensgroep te ontzien, zal het budget voor de huurtoeslag worden verhoogd. Dit gebeurt van 2013 tot en met 2017 in een reeks van € 45 miljoen, naar € 135 miljoen, € 225 miljoen, € 315 miljoen en € 420 miljoen.
 • Voor gehandicapten en chronisch zieken kan een uitzondering worden gemaakt voor de inkomensafhankelijke huurverhogingen. Hiermee wordt voorkomen dat er investeringen in aanpassingen van woningen verloren gaan en mantelzorg zou worden ontmoedigd.