Contact
E info@verhuurdersbelangen.nl
P Postbus 333
  2740 AH Waddinxveen
T 085-732 55 26
F 085-732 55 21

Veelgestelde vragen

Kan ik een huurvordering direct uit handen geven zonder aan te manen?

Ja, u kunt een huurvordering direct uit handen geven als de huur niet voldaan is voor de in de huurovereenkomst genoemde datum. Met huur is er sprake van een fatale termijn in het Burgelijk Wetboek staat hierover in titel 4 van boek 7 (art. 7:212 BW):

Het gaat bij huur om een fatale termijn (art. 6:83 sub a BW), waarbij het verzuim automatisch intreedt zonder voorafgaande ingebrekestelling (aanmaning), tenzij de betalingstermijn een andere strekking heeft. De huurder hoeft dus niet eerst herinnerd te worden aan zijn huurachterstand. Huurverplichtingen zijn namelijk "voortdurend" van aard en moeten per termijn betaald worden (meestal maandelijks) en daarom levert het niet op tijd betalen van de huur al verzuim op, zonder dat eerst een ingebrekestelling vereist is.

Kan ik mijn woning tijdelijk verhuren?
U kunt  uw leegstaande woning tijdelijk verhuren. Hiervoor heeft u wel een vergunning nodig van de gemeente waar de woning staat. Dit is geregeld in de Leegstandwet.

Is verhuur van leegstaande woningen tegenwoordig makkelijker?
Het kabinet wil dat het voor huiseigenaren makkelijker wordt om een nog te koop staande woning tijdelijk te verhuren. Dit is bijvoorbeeld het geval als u zelf al een nieuw huis wilt kopen of heeft gekocht. Plannen zijn:

  • De verhuurder mag bij een te koop staande woning zelf de huurprijs bepalen. Nu stelt de gemeente nog een maximale huurprijs vast in de vergunning die ze afgeeft en wordt deze prijs bepaald door het puntensysteem voor huurwoningen;
  • Gemeenten mogen aan de tijdelijke verhuur van te koop staande woningen geen eigen, extra eisen stellen die niet in de  Leegstandwet staan;
  • Sloop-en renovatiewoningen mogen maximaal 7 jaar worden verhuurd, in plaats van de huidige 5 jaar. Dit omdat door de crisis herstructureringsprojecten soms flinke vertraging oplopen;
  • Leegstaande gebouwen zonder woonbestemming, zoals kantoorgebouwen, mogen 10 jaar als woonruimte worden verhuurd in plaats van 5 jaar. Dit voorkomt leegstand wanneer projecten door de economische crisis vertraging oplopen;
  • Huiseigenaren mogen meer dan 1 keer een vergunning voor tijdelijke verhuur aanvragen, op voorwaarde dat er tussen beide aanvragen minimaal 5 jaar reguliere bewoning zit (door een eigenaar-bewoner of door een huurder met een normaal huurcontract met huurbescherming).

Door de plannen wordt de Leegstandwet gewijzigd. De ministerraad heeft op 13 juli 2012 ingestemd met de wijzigingen. Het wetsvoorstel wordt voor advies aan de Raad van State gestuurd. Daarna gaat de tekst van het wetsvoorstel en het advies van de Raad van State naar de Tweede Kamer. Als de Tweede Kamer met het wetsvoorstel instemt, moet ook de Eerste Kamer nog met het wetsvoorstel instemmen. De verwachting is dat de wijzigingen in de loop van 2013 ingaan.